Kleinschalig

Kikidsz Kinderopvang is een familiebedrijf van Lidy, Kiona en Rianka Sweres. Kiona en Rianka runnen het kinderdagverblijf.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel persoonlijke aandacht krijgen. Bovendien moeten kinderen zich thuis voelen bij ons. Als kinderopvang willen wij een aanvulling zijn op de thuissituatie. Deze twee werelden moeten op elkaar aansluiten. Daarom voeren we regelmatig gesprekken met ouders en creëren we een huiselijke omgeving voor de kinderen.

“Wij zijn te gast in de wereld van de kinderen. Door ons in te leven in de wereld van kinderen en in hun behoefte te voorzien, creëren wij een omgeving voor kinderen waarin zij zich veilig, vertrouwd en prettig voelen.

Onze visie

“Wij vinden het belangrijk dat kinderen gelukkig zijn en dat er liefdevol en respectvol met ze wordt omgegaan. We willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Een positief zelfbeeld is volgens ons de basis van de hele ontwikkeling. Dat betekent dat wij ons altijd afvragen wat het kind van ons als opvoeder wil. En hoe kunnen we vervolgens op een positieve manier omgaan met het kind? We benaderen kinderen respectvol, vanuit hun eigen belevingswereld. Ieder mens is uniek. We luisteren naar elkaar. We nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag.

We gaan ervan uit dat iedereen zich, met voldoende ruimte om zich heen, kan ontwikkelen. Daarom bieden we verschillende ingerichte ruimten aan waar diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. Ook willen we kinderen in de gelegenheid stellen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. We bieden daarvoor een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en op kunnen groeien tot evenwichtige volwassenen.

Emotionele veiligheid creëren wij met drie aspecten: een goede interactie tussen pedagogisch medewerker en kind, een goede interactie tussen kinderen onderling en een goed ingerichte ruimte. Wij stellen een belangrijke eis aan onze medewerkers: zij moeten sensitief zijn omdat zij verreweg het meest bepalend zijn voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Daarna komt de omgang met leeftijdgenootjes. Door regelmatige interacties met dezelfde kinderen kan een kind positieve relaties met leeftijdgenootjes ontwikkelen die bijdragen tot een gevoel van veiligheid en welbevinden.

Wij realiseren onze visie middels een Respectvolle, Ruimtelijke, Individuele en Positieve benadering naar de kinderen toe. Met deze RRIP benadering werken we aan vier opvoedingsdoelen: het bieden van emotionele veiligheid, het bevorderen van sociale competenties, het bevorderen van persoonlijke vaardigheden en het overdragen van waarden en normen.”

 

Praktisch

Kikidsz kinderopvang bestaat uit een team van zes gediplomeerde leidsters. Dit wordt soms aangevuld met stagiaires. Alle leidsters beschikken over minimaal een spw 3 diploma met daarbij een ehbo en bhv certificaat.

Door de kleine setting is er veel ruimte voor flexibiliteit. De mogelijkheid bestaat om (in overleg en afhankelijk van de haalbaarheid) opvangdagen te ruilen en/of in te halen.

Een keer per twee maanden ontvangt u een nieuwsbrief per mail. Hierin staat wat er gedaan is tijdens een thema, welke kindjes jarig zijn en welke kindjes er komen en gaan. Ook belangrijke zaken als een GGD Inspectie, een nieuw evenement of (politieke) ontwikkelingen rondom kinderopvang vindt u in deze nieuwsbrief.

Kikidsz is actief op facebook www.facebook.nl/kikidszkinderopvang. Er staan leuke artikelen en foto´s van activiteiten op.

Onze leidsters schrijven elke dag in het overdrachtschrift van uw kind. Er wordt verteld over de belevenissen en wat er gegeten en gedronken is.

Binnen Kikidsz is een oudercommissie (OC) actief. De leden zijn ouders van de kinderen en zij geven advies over zaken als voeding, uurprijs, veiligheid en communicatie. De OC is te bereiken via oudercommissie.kikidsz@gmail.com.